Wycieczka.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP
  /  Przewodnik   /  Bulgaria   /  Bułgaria – Zabytki

Bułgaria – Zabytki

Bułgaria jako kraj o zawiłych losach, na skrzyżowaniu wielu kultur jest terenem bogatym w fascynujące i różnorodne zabytki. Każde z ważniejszych wydarzeń historycznych wycisnęło swoje piętno na krajobrazie, czy to w postaci grobowca, świątyni czy pomnika. Jest ich tak wiele, że spisanie wszystkich wydaje się niemożliwe. Warto jednak wspomnieć te najbardziej znane i najpiękniejsze atrakcje turystyczne Bułgarii:

 • Monastyr Rilski to ogromny kompleks klasztorny. W 1983 roku został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Monastyr znajduje się w odległości ok. 120 km od Sofii. Został założony w X w. n. e. przez pustelnika Iwana z Riły. Jego obecna postać pochodzi z czasów upadku imperium tureckiego w XIX w.
  Kompleks powstał na planie czworoboku. Budynki są czteropiętrowe i mieszczą się w nich 4 kaplice i ponad 300 mnisich cel.

 • Cerkiew Bojańska to średniowieczna świątynia prawosławna, która znajduje się w jednej z sofijskich dzielnic. W 1979 roku została wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Jest jednym z najlepiej zachowanych zabytków sztuki wieków średnich w Bułgarii, a zdobiące ją freski są najważniejszym przykładem malarstwa średniowiecznego na Bałkanach.

 • Jeździec z Madary to relief naskalny z czasów średniowiecza i jedyny zabytek tego typu w Europie. Wykuta w piaskowcu płaskorzeźba przedstawia jeźdźca przebijającego włócznią lwa. Inskrypcje znajdujące się wokół reliefu mówią o zwycięstwach odnoszonych przez bułgarskich chanów na Półwyspie Bałkańskim.

 • Cerkwie w Iwanowie to zespół świątyń wykutych w litej skale. W 1979 roku wpisane zostały na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Ich ściany i sklepienia pokryte są pięknymi trzynastowiecznymi freskami. Pierwszymi budynkami w zespole były klasztor Świętego Michała oraz Cerkiew Przemienienia Pańskiego. Władcy średniowiecznego Państwa Bułgarskiego chętnie utrzymywali zespół świątyń i hojnie wspierali budowę nowych obiektów. Z czasem miejsce to stało się ważnym centrum kultu, do którego przybywali pielgrzymi z całej Europy. Szacuje się, że w okresie największego rozkwitu w Iwanowie istniało ok. 350 budowli sakralnych.

 • Tracki grobowiec w mieście Kanzałyk to murowany kurhan z okresu hellenistycznego, jedyny zabytek tego typu zachowany w całości. Stanowi on część dużej nekropolii i prawdopodobnie został w nim pochowany władca tracki i jego żona. Na ścianach grobowca znajdują się malowidła przedstawiające sceny walki i życia codziennego trackich plemion.

 • Rezerwat przyrody Srebyrna w 1983 roku został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obejmuje on jezioro o tej samej nazwie i otaczające je tereny. Jezioro ma od jednego do trzech metrów głębokości i porośnięte jest trzciną wodną i innymi gatunkami roślin będącymi na wymarciu w Europie. Rezerwat znany jest przede wszystkim z ponad 170 gatunków ptaków, głównie kormoranów, pelikanów i czapli.

 • Park Narodowy Pirinu to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki pieszej. Ukształtowanie terenu ma tam charakter alpejski, a w obrębie parku znajduje się ponad 180 jezior polodowcowych. Pirinu to również rezerwaty przyrody; znalazło tam schronienie wielu zagrożonych wyginięciem przedstawicieli bułgarskiej fauny i flory. Przez teren parku wiedzie stary szlak winiarski, łączący Bansko z Melnikiem.

 • Grobowiec tracki w Swesztari znajduje się na terenie archeologicznego rezerwatu Sborianowo. Jest miejscem pochówku wodza plemienia Getów. Powstał najprawdopodobniej na przełomie IV i III w. p. n. e. Składa się z przedsionka i trzech komór.
  W środkowej z nich odkryto dwa kamienne łoża, na których spoczywały ciała trackiego wodza i jego żony. Ściany grobowca pokryte są rzeźbami w stylu hellenistycznym. Zabytek w 1985 roku znalazł się na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zostaw komentarz